Bank Spółdzielczy w Księżpolu oferuje ubezpieczenia Grupy Concordia

   Ubezpieczenia obowiązkowe:

 • OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego
 • Budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
 • Upraw rolnych z dopłatą z budżetu państwa


 • UBEZPIECZAMY UPRAWY:
  1. Zboża,
  2. Kukurydzę,
  3. Rośliny oleiste,
  4. Rośliny strączkowe,
  5. Buraki cukrowe,
  6. Ziemniaki

  Każdy rolnik, który pobiera dopłaty bezpośrednie ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia do końca czerwca 2010 roku
 • Ubezpieczeniem należy objąć nie mniej niz 50% powierzchni upraw rolnych
 • Rolnik ma możliwość ubezpieczenia się od jednego z 5 ryzyk obowiązkowych lub w przygotowanych pakietach


 • Obowiązkowi ubezpieczenia podlegają co najmniej 50% upraw przynajmniej od jednego ryzyka (np. gradobicie)

  Brak zawartego ubezpieczenia może skutkować nałożeniem kary przez jednostki samorządowe w wysokości 2 EUR/ha.

  Od 2010 roku, rolnik który nie będzie miał zawartego ubezpieczenia upraw będzie otrzymywał ograniczoną pomoc socjalną - Rozporządzenie KE Nr. 1857/2006

  Szczegółowe informację dostępne w Banku oraz filiach Banku - Zapraszamy

     Ubezpieczenia dobrowolne:

 • mienia
 • maszyn i sprzętu rolniczego
 • urządzeń i wyposażenia
 • Agro-Casco
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków
 • upraw na warunkach komercyjnych


 • Co można ubezpieczyć?
 • mieszkanie, dom jednorodzinny
 • dom jednorodzinny w budowie
 • stałe elementy budynku
 • stałe elementy wyposażenia
 • ruchomości domowe


 • Od jakich ryzyk?
 • pożar, zalanie, uderzenie pioruna, wybuch, huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, dym i sadza, uderzenia pojazdu, upadek statku powietrznego, spływ wód po zboczach, osunięcie sie ziemi, zapadanie się ziemi, lawiny, napór śniegu, huk ponaddźwiękowy, trzęsienie ziemi, przepięcia
 • kradzież z włamaniem i rabunkiem oraz wandalizm (mienie ruchome, stałe elementy)
 • odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego i jego osób bliskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

 •    Ubezpieczenia komunikacyjne:

  Ubezpieczenia samochodu - to szereg ubezpieczeń zapewniających bezpieczeństwo kierowcy pojazdu jak i jego pasażerom.

 • OC pojazdów
 • Auto-Casco
 • NNW kierowcy i pasażerów
 • Assistance OC


 •    Ubezpieczenia Kredytobiorcy:

  Bank oferuje Ubezpieczenia dla Kredytobiorców:
       I. Bezpieczny Kredyt (kwota kredytu do 50.000,00 zł)
       II. Bezpieczny Kredyt Plus (kwota kredytu powyżej 50.000,00 zł)
       III. Bezpieczny Rachunek

  ZAKRES OCHRONY - Warianty ubezpieczeń:
  Wariant I:
  - Śmierć naturalna i w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  Wariant II:
  - Śmierć naturalna i w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  - Trwała i całkowita niezdolność do pracy
  Wariant III:
  - Śmierć naturalna i w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  - Trwała i całkowita niezdolność do pracy
  - Utrata pracy
  Wariant IV:
  - Śmierć naturalna i w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  - Trwała i całkowita niezdolność do pracy
  - Poważne zachorowania
  Wariant V:
  - Śmierć naturalna i w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  - Trwała i całkowita niezdolność do pracy
  - Utrata pracy
  - Poważne zachorowania

  powrót do strony głównej