Bank Spółdzielczy w Księżpolu oferuje ubezpieczenia Grupy Concordia


   Ubezpieczenia majątkowe:

Co można ubezpieczyć?
 • mienia
 • maszyny
 • urządzenia
 • stałe elementy wyposażenia
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków


 • Od jakich ryzyk?
 • pożar, zalanie, uderzenie pioruna, wybuch, huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, dym i sadza, uderzenia pojazdu, upadek statku powietrznego, spływ wód po zboczach, osunięcie sie ziemi, zapadanie się ziemi, lawiny, napór śniegu, huk ponaddźwiękowy, trzęsienie ziemi, przepięcia
 • kradzież z włamaniem i rabunkiem oraz wandalizm (mienie ruchome, stałe elementy)
 • odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego i jego osób bliskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej


 •    Ubezpieczenia komunikacyjne:

  Ubezpieczenia samochodu - to szereg ubezpieczeń zapewniających bezpieczeństwo kierowcy pojazdu jak i jego pasażerom.

 • OC pojazdów
 • Auto-Casco
 • NNW kierowcy i pasażerów
 • Assistance OC •    Ubezpieczenia Kredytobiorcy:

  Bank oferuje Ubezpieczenia dla Kredytobiorców:
       I. Bezpieczny Kredyt (kwota kredytu do 50.000,00 zł)
       II. Bezpieczny Kredyt Plus (kwota kredytu powyżej 50.000,00 zł)
       III. Bezpieczny Rachunek

  ZAKRES OCHRONY - Warianty ubezpieczeń:
  Wariant I:
  - Śmierć naturalna i w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  Wariant II:
  - Śmierć naturalna i w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  - Trwała i całkowita niezdolność do pracy
  Wariant III:
  - Śmierć naturalna i w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  - Trwała i całkowita niezdolność do pracy
  - Utrata pracy
  Wariant IV:
  - Śmierć naturalna i w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  - Trwała i całkowita niezdolność do pracy
  - Poważne zachorowania
  Wariant V:
  - Śmierć naturalna i w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  - Trwała i całkowita niezdolność do pracy
  - Utrata pracy
  - Poważne zachorowania  powrót do strony głównej